26 januari 2023 - 12:00
Deel dit artikel:

Deze zeven buurtinitiatieven in Eindhoven ontvangen waarderingssubsidie

  • Deze zeven buurtinitiatieven in Eindhoven ontvangen waarderingssubsidie

Maandag 23 januari ontvingen zeven buurtorganisaties uit handen van wethouder Mieke Verhees en stadsgezant Angelique Bellemakers een cheque van 1000 euro als waardering voor hun inzet voor de wijk. De waarderingssubsidies worden jaarlijks door de gemeente toegekend aan buurtinitiatieven die positief bijdragen aan de leefbaarheid en samenhang in de stad. Naast een vorm van waardering zijn de waarderingssubsidies een stimulering om door te gaan op de ingeslagen weg.

eindhoven24
  / De Redactie
  • Beeld - Gemeente Eindhoven

Wethouder Mieke Verhees is onder de indruk van de vrijwilligers: "Deze mensen zijn goud waard. Dát hebben we niet, maar met de waarderingssubsidie laten we als gemeente zien hoe blij we zijn met dit soort initiatieven. Hiermee geven we bovendien een financiële steun in de rug voor de activiteiten."

Stadsgezant Angelique Bellemakers: "Het is heel mooi om de verscheidenheid van de vrijwilligers te zien. Ze verschillen niet alleen sterk in leeftijd; ze doen ook heel verschillende dingen voor de buurtbewoners. Het toont aan dat iedereen een steentje kan bijdragen aan een leefbare buurt."

Clean up & Green up

Clean up & Green up is een initiatief van bewoners die het Franz Leharplein op eigen initiatief schoonhouden. Zij werken samen met ondernemers en organisaties om onder andere zwerfafval tegen te gaan. Daarnaast zijn er ambitieuze plannen om delen van het plein te vergroenen. De waarderingssubsidie is hierbij een mooie opsteker.

Gastvrouwen Buurthuiskamer de Nieuwe Maan

De gastvrouwen van Buurthuiskamer de Nieuwe Maan in Drents Dorp zijn enorm betrokken bij ‘hun’ huiskamer en vervullen met veel enthousiasme hun taak. Dagelijks (behalve op zondag) zijn zij als gastvrouw aanwezig van 9 tot 17 uur. Zij vangen alle bezoekers op, proberen ze op te nemen in de wijk en bieden iets te drinken aan. Daarnaast houden ze de Buurtkamer netjes en schoon.

Vrijwilligers Nieuwe Erven

Twee vrijwilligers in de Nieuwe Erven organiseren diverse activiteiten voor kinderen en ouderen in de buurt. Van kinderdisco en burendag tot kerststukjes maken voor ouderen in de buurt of een Halloweentocht. Daarnaast delen ze maaltijden uit aan mensen die het zwaar hebben (financieel of bijvoorbeeld door ziekte). Er is hier geen bewonersorganisatie waardoor ze geen subsidie ontvangen. Het benodigde geld sprokkelen ze zelf bij elkaar.

Tongelre Online

Zes buurtbewoners hebben een website opgezet waarop bewoners uit de verschillende wijken in Tongelre informatie kunnen vinden over wat er te doen is in hun wijk. Het initiatief is ontstaan in de buurt Geestenberg-Muschberg en spreidt zich inmiddels uit naar de overige buurten in Tongelre. Tongelre Online wordt ondersteund door Wikiwijk in samenwerking met Coöperatie Slimmer Leven. Ook werken ze samen met twee andere platforms in Woensel. De insteek is dat veel mooie initiatieven en activiteiten in de wijk kunnen ontstaan als bewoners, organisaties en professionals van elkaar weten wat men wil en wat er kan. Dit vergroot de gemeenschapszin en het kan aanzetten tot inspiratie en enthousiasme om deel te nemen aan activiteiten of zelf iets te organiseren. Nieuwe bewoners hebben bovendien heel makkelijk inzicht in wat er in hun leefgebied gebeurt.

Stichting Huiskamer voor vluchtelingen

De stichting Huiskamer voor vluchtelingen is een school, ontmoetingsplek en activiteitencentrum voor kwetsbare vluchtelingen die in afwachting zijn van een verblijfsdocument. Vijf dagen per week bezoeken dagelijks rond de 60 vluchtelingen de Huiskamer waar ze gebruik kunnen maken van basisvoorzieningen, zoals samen een warme maaltijd eten, douchen en kleding wassen. Er is een ruim activiteitenaanbod gericht op ontspanning, ontwikkeling en ontmoeting, waar ook omwonenden aan deelnemen. Dat zorgt weer voor verbinding met de buurt.

Kindervakantieweek Woensel West

In 2022 werd alweer voor het tiende jaar de Kindervakantieweek georganiseerd. De organisatie ligt volledig in handen van vrijwilligers. Hun enthousiasme is ongekend en ze bezorgen heel veel kinderen een geweldige tijd. Voor sommige kinderen is dít hun zomervakantie en voor anderen worden vakanties eromheen gepland, zodat ze mee kunnen doen. Gedurende de Kindervakantieweek werden vele wensen vervuld die de kinderen bij de inschrijving konden opgeven.

Jongeren en jongerenwerker Blixembosch

Op de Ouverture in Blixembosch werd door omwonenden overlast van jongeren ervaren. Om de situatie te verbeteren heeft de jongerenwerker samen met de jongeren een bijeenkomst georganiseerd om het gesprek aan te gaan en een inloopavond om elkaar beter te leren kennen en wederzijds begrip te kweken. Bovendien hebben ze samen met omwonenden gedragsregels voor op het plein geformuleerd. De situatie is sterk verbeterd: jongeren spreken elkaar aan en omwonenden spreken niet meer van overlast.

Download de gratis app van Eindhoven24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug