6 maart 2023 - 07:45
Deel dit artikel:

Start herinrichting Ruysdaelbaan, Willem van Konijnenburglaan en Tenierslaan

  • Start herinrichting Ruysdaelbaan, Willem van Konijnenburglaan en Tenierslaan

Minder verharding, meer groen en biodiversiteit, dat zijn de doelstellingen. De Ruysdaelbaan, Willem van Konijnenburglaan en Tenierslaan zijn aan groot onderhoud toe. Ook moeten rioleringswerkzaamheden uitgevoerd worden. Dit biedt de mogelijkheid om de wegen anders in te richten. Zo verbeteren we de verkeersveiligheid, leefbaarheid en klimaatbestendigheid. Maandag 6 maart start de gemeente met de werkzaamheden.

eindhoven24
  / De Redactie

Naar verwachting zijn de werkzaamheden in april 2024 klaar. Dit is afhankelijk van onder meer het weer en onvoorziene omstandigheden. Om de omgeving zo goed mogelijk bereikbaar te houden, worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd. 

Meer ruimte voor groen

De klinkerwegen worden vervangen door asfalt vanwege het vele vrachtverkeer. Dit biedt meer rijcomfort en minder geluidshinder. De parallelweg van de Ruysdaelbaan is een woonstraat en behoudt de klinkerverharding. De Ruysdaelbaan, Willem van Konijnenburglaan en Tenierslaan worden smaller en de zijwegen van rechts krijgen voorrang. Door smallere wegen ontstaat meer ruimte voor groen. De Tenierslaan en Willem van Konijnenburglaan krijgen brede groenstroken. De plantsoenen aan de Ruysdaelbaan worden verbreed en krijgen nieuwe en gevarieerde beplanting. Ook komt hier een wandelpad. In totaal komt er 5650 m2 extra groen.

De afgelopen week zijn al bomen gekapt. Verschillende boomonderzoeken zijn uitgevoerd en het is afgestemd met Trefpunt Groen Eindhoven. Bomen met een slechte vitaliteit worden gekapt. Op sommige plekken worden gezonde bomen gekapt om waterberging te kunnen maken of voor betere groeiplaatsen voor nieuwe bomen. In totaal worden er 53 bomen gekapt. Ter compensatie worden 67 bomen en 25 heester aangeplant in de straten. Ook krijgen de 85 bestaande bomen betere groeiplaatsen doordat zand rondom deze bomen wordt vervangen door boomgrond.

Riolering en verlichting

Onder de grond wordt de oude riolering vervangen en wordt er een tweede rioolbuis aangelegd. Dit extra riool verzamelt schoon water. Dit stroomt eerst naar de aan te leggen bovengrondse waterbergingen in de Ruysdaelbaan en Tenierslaan. Vervolgens stroomt het schone water via het bestaande regenwaterriool naar de Dommel. De waterberging ontlast het bestaande rioolsysteem tijdens piekbuien om waterproblemen te voorkomen. Ook worden enkele lichtmasten vervangen en komt er energiezuinige ledverlichting. Het ontwerp voor de nieuwe inrichting is te vinden op eindhoven.nl/ruysdaelbaan

Download de gratis app van Eindhoven24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug