20 februari 2023 - 12:08
Deel dit artikel:

Genneper Parken ruim 12.000 m2 groener

  • Genneper Parken ruim 12.000 m2 groener

De komende tijd worden veel parkeerplaatsen en andere versteende gebieden in de Genneper Parken vergroend. In totaal gaat het om 12.000 m2. Het eerste project in de vergroeningsopgave is de parkeerplaats Antoon Coolenlaan (P1), (een deel van) de Genneperweg en de verbindingsweg. Deze herinrichting gaat samen met groot onderhoud en zorgt voor een groene impuls in het hart van de Genneper Parken.

eindhoven24
  / De Redactie


Projectgebied

Het projectgebied krijgt 6100 m2 meer groen. Hiermee verdwijnt 16,5% van de verharding. Dat zijn 67.100 stoeptegels. Dit maakt de omgeving aantrekkelijker en door de beplantingskeuze draagt het bij aan de biodiversiteit. De toevoeging van bloemrijk grasland in het gebied biedt volop kansen voor vlinders en bijen. Een insectenhotel dient hierbij als extra steuntje in de rug. Heesters zoals de hazelaar, de meidoorn, de aalbes en de Gelderse roos zijn een voedselbron en tevens schuilgelegenheid voor vogels.

In het gebied worden 58 bomen aangeplant, maar ook 20 bomen gekapt vanwege een slechte vitaliteit of slechte inpasbaarheid. Dus per saldo worden 38 bomen toegevoegd. Dit betreft een breed assortiment aan inheemse boomsoorten, zoals de kers, zomerlinde, iep, zomereik, esdoorn en es. De uitvoering start begin 2024.

Parkeerplaats P4

Parkeerplaats P4 krijgt 50% meer groen: van 7000 m2 asfalt wordt 3500 m2 omgevormd tot natuur. De overige 3500 m2 wordt heringericht voor parkeren. Met deze vergroening lossen we een oude belofte aan Trefpunt Groen in. We verwachten eind 2023 te kunnen starten met dit project.

Nog meer vergroening

Inmiddels is ook ter hoogte van de gemeentewerf aan de Charles Roelslaan, dichtbij de Tongelreep, 500 m2 verharding teruggegeven aan de natuur. Dan nog de Wim van Tuijllaan: deze wordt zeer beperkt gebruikt voor parkeren en heeft een ondergeschikte functie. Het grotendeels verwijderen van deze weg levert een bijdrage aan de vergroening op van 2000 m2. We zijn met partijen uit de directe omgeving in overleg om de belangen af te wegen in relatie tot de gewenste eindsituatie. De uitvoering start naar verwachting eind 2023 of begin 2024.

Download de gratis app van Eindhoven24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug