8 april 2022 - 06:29
Deel dit artikel:

Verkeersschool Leeuw weg uit Genneper Parken

Verkeersschool Leeuw verdwijnt uit Genneper Parken. Gemeente Eindhoven heeft overeenstemming bereikt met Leeuw over het beëindigen van de erfpacht die tot 2034 zou doorlopen. Met het vertrek van Leeuw aan de Boutenslaan ontstaat er ruimte voor extra openbaar groen in Genneper Parken en de beoogde komst van museum VONK*. Het college heeft dit op 5 april besloten. Leeuw verhuist naar Park Forum West.

eindhoven24 / De Redactie

Voor de kwalitatieve ontwikkeling van Genneper Parken stond al lang op de verlanglijst van gemeente Eindhoven dat Leeuw uit het gebied zou vertrekken. Een verkeersschool paste niet langer in de visie op Genneper Parken, maar mogelijkheden voor verplaatsing waren er tot voor kort niet. Dankzij de Regio Deal (een samenwerking tussen Rijk en regio om een impuls te geven aan het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven) en plan VONK* ontstonden mogelijkheden voor enerzijds de impuls van ons voorzieningenniveau (museum) en anderzijds om dit als hefboom voor een ruimtelijke kwaliteitsverbetering in Genneper Parken te benutten.

Groene uitstraling

De verhuizing van Leeuw is definitief en wordt mede mogelijk gemaakt door VONK*. De kosten voor het inrichten en vergroenen van het terrein worden door VONK* voor haar rekening genomen. Het Leeuw-terrein omvat circa 1,9 hectare, waarvan circa 1,2 hectare is verhard. Een kwart van het terrein kan voor het museumpark benut worden, dat naast de beoogde bebouwing ook een zeer groene uitstraling krijgt. De resterende driekwart wordt volledig openbaar groen met onverharde paden. Dit is circa 1,45 hectare.

Vervolg

Wat de gemeente aan Leeuw betaalt voor de afkoop van de erfpacht is bedrijfsgevoelige informatie en wordt daarom niet openbaar gemaakt. Leeuw zal mogelijk in de zomer van 2023 verhuizen naar de nieuwe locatie. Medio mei behandelt de gemeenteraad het raadsvoorstel om de grondexploitatie voor plan VONK* vast te stellen. Naar verwachting wordt de bestemmingsplanprocedure voor de zomer opgestart.

Download de gratis app van Eindhoven24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug