20 december 2023 - 11:04
Deel dit artikel:

Gemeente bevraagt de stad over Eindhoven in 2040

  • Gemeente bevraagt de stad over Eindhoven in 2040

Eindhoven groeit snel en trekt nieuwe inwoners uit binnen- en buitenland. Tot het jaar 2040 groeit de stad naar 300.000 inwoners. Dat leidt tot een grote vraag naar ruimte voor wonen, werken en voorzieningen. Er komen 40.000 nieuwe woningen en 36.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij. Daarnaast zijn er nog de uitdagingen zoals de energietransitie en het veranderende klimaat. Hoe blijft Eindhoven een aantrekkelijke en leefbare stad? Dat wordt beschreven in de omgevingsvisie 2.0. Na een dialoog met vertegenwoordigers van Eindhovense organisaties en bedrijven, zijn nu de inwoners aan zet. Zij kunnen tot 1 januari meedoen aan een digitale enquête over Eindhoven in 2040.

eindhoven24
  / De Redactie

Wethouder Mieke Verhees (Wonen en Wijken): “Als Eindhovenaren hebben we allemaal te maken met de thema’s die in de omgevingsvisie staan. Daarom is het belangrijk dat je meedenkt en helpt om de omgevingsvisie beter te maken. Uiteindelijk gaat het erom dat we samen bepalen wat er nodig is om fijn te leven in onze stad. Dus, laat je stem horen en doe mee!”

Geef je mening
Op de site van de gemeente staat een enquête met vragen over Eindhoven in 2040. Het gaat bijvoorbeeld over bouwen van woningen, toevoegen van groen, voorzieningen en (openbaar) vervoer. Daarnaast vinden in de week van 16 t/m 21 december straatgesprekken plaats, op verschillende plekken in de stad. Voorbijgangers worden bevraagd over dezelfde onderwerpen.

Vervolg
De opbrengsten van de enquête en straatgesprekken worden eind januari of begin februari gepubliceerd op de website. Het gemeentelijk projectteam toetst de inbreng aan de kaders van de gemeenteraad. Indien mogelijk, worden ze verwerkt in de omgevingsvisie. Na overleg met buurgemeenten en andere overheden, wordt de visie aan het college voorgelegd. Begin 2024 ligt de omgevingsvisie ter inzage en kan iedereen reageren. Deze reacties worden verwerkt in een zienswijzennota en daarna wordt de visie ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden, dat is in de tweede helft van 2024. Het hele proces is te volgen op www.eindhoven.nl/omgevingsvisie.

Download de gratis app van Eindhoven24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug