18 december 2023 - 11:02
Deel dit artikel:

Subsidie voor Pact Woensel Zuid

  • Subsidie voor Pact Woensel Zuid

Voor Woensel Zuid wordt maximaal 4,9 miljoen subsidie toegekend vanuit de landelijke Specifieke Uitkering (SPUK) Kansrijke Wijken. Hierdoor kan Woensel Zuid de impuls krijgen die er nodig is om ervoor te zorgen dat het een plek is waar je fijn kunt wonen en waar inwoners dezelfde kansen hebben als de rest van de stad. De SPUK-bijdrage Kansrijke Wijken sluit goed aan op de ambities en doelen die de alliantiepartners met elkaar hebben samengebracht in het Pact Woensel Zuid, dat in maart 2023 is ondertekend. In het pact staan drie thema’s centraal waar de partners de komende 20 jaar het verschil in willen maken: perspectief, samen leven en fijne buurt.

eindhoven24
  / De Redactie

Stadsgezant Angelique Bellemakers: "Woensel Zuid is een kleurrijk en divers stadsdeel, maar kent ook problemen die complex en hardnekkig zijn. Tot nu toe lukt het niet om daarop voldoende resultaten te boeken en daarom blijven we niet doen wat we deden. Er is een geïntegreerde, langdurige aanpak nodig waarbij alle partijen en inwoners betrokken zijn en nauw met elkaar samenwerken. Dit betekent ook dat we scherp moeten kijken naar wat er écht nodig is en niet meteen in de actie schieten. De subsidie biedt ons ook de kans om dit te gaan doen. Zodat we samen met bewoners daadwerkelijk resultaat boeken voor de bewoners."

De verwachting is dat de alliantieraad het uitvoeringsprogramma in het eerste kwartaal van 2024 vaststelt.

De subsidie komt voort uit het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) en is gericht op de langdurige ondersteuning van 20 kwetsbare gebieden in Nederland, waaronder Woensel Zuid.

Werk en dagbesteding

Een belangrijk speerpunt dat met de SPUK-bijdrage kan worden gerealiseerd, is het Uitzendbureau voor de wijk. Op een laagdrempelige locatie kunnen bewoners terecht om talenten en vaardigheden te ontdekken, voor sociale contacten en voor werk dat van betekenis is voor de buurt. Denk aan speciale buurtbanen en reguliere vacatures bij werkgevers uit het gebied. Ook is er laagdrempelige hulp voor mensen voor wie het lastig is om een zinvolle dagbesteding te vinden.

Het project ‘Doe mee met 5W’ kan dankzij de subsidie worden doorontwikkeld. De 5 W's staan voor wonen, werken, welzijn, wijk, Woensel-zuid. ‘Doe mee met 5W’ biedt banen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die nog niet sterk genoeg zijn om te werken bij reguliere werkgevers. De kandidaten worden goed begeleid. Als het nodig is, kan passende hulp worden ingeschakeld, bijvoorbeeld bij schuldenproblematiek, problemen met gezondheid of de thuissituatie.

Armoede en schulden

Daarnaast kan door de SPUK-bijdrage meer worden ingezet op het gebied van preventie van armoede en schulden. Bijvoorbeeld met Zakgeldkanjers, een project dat gericht is op meer financiële zelfredzaamheid van kinderen én hun ouders. Er komt een laagdrempelige plek waar armoede en schulden bespreekbaar zijn, vergelijkbaar met de opzet van de buurtwerkkamer.

Jeugd

Om te zorgen voor kansen voor jonge kinderen, komt er extra aandacht voor individuele opvoedingsondersteuning om het in groepsverband bespreken en normaliseren van opvoedvraagstukken. Dit versterkt het ‘leren van anderen’. Bovendien bevordert het delen van ervaringen ook de sociale samenhang in de buurt.

Verbinding

Om te zorgen voor meer verbinding tussen de mensen en gemeenschappen in de wijken, worden kwartiermakers en community builders ingezet. De activiteiten van de kwartiermakers versterken sociale cohesie en verminderen polarisatie. We leggen hier een verbinding met Buurt in Bloei.

Download de gratis app van Eindhoven24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug