30 oktober 2023 - 14:49
Deel dit artikel:

Schellenskwartier: ruimte voor ruim 600 woningen en meer groen

  • Schellenskwartier: ruimte voor ruim 600 woningen en meer groen

Het Schellenskwartier (gebied tussen Vestdijk, Geldropseweg, Stratumsedijk en Bleekweg) biedt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Verschillende initiatiefnemers hebben (woning)bouwplannen. Om te kunnen beoordelen wat wenselijk is, is een gebiedskader opgesteld. “Als gemeente willen we de initiatieven graag stimuleren en faciliteren. We kunnen onder meer ruim 600 woningen toevoegen aan onze binnenstad”, aldus wethouder Monique Esselbrugge (Binnenstad). Na goedkeuring van het college beslist de gemeenteraad in november over het gebiedskader.

eindhoven24
  / De Redactie
  • Beeld - Google Streetview

“In het gebiedskader komen onze ambities en uitgangspunten samen", licht de wethouder toe. "Deze moeten bijdragen aan een levendig en prettig woongebied met een industrieel karakter, met bijvoorbeeld meer ruimte voor creatieve, startende ondernemers. Naast het streven van 85% betaalbare en gevarieerde woningtypes, gaan we ook voor een maximale vergroening van de openbare ruimte en gebouwen. Verder willen we fietsen en gebruik van openbaar vervoer bevorderen en is de auto te gast."

Voetgangersbrug en cultuurhistorie

Uit het samenspraakproces blijkt dat een voetgangersbrug over de Dommel (als verbinding tussen het Schellenskwartier en de rest van de binnenstad) op veel sympathie kan rekenen. De brug mag echter geen schade aanbrengen aan de Dommel als ecologische verbindingszone. De haalbaarheid wordt daarom verder onderzocht. Ook komt er een actualisatie van het cultuurhistorisch onderzoek voor het Schellensterrein. Uitgangspunt is dat het gemeentelijk monument behouden blijft: het pand waarin de huidige brouwerij is gevestigd en de wand aan de Vestdijk. Nader onderzoek moet duidelijk maken of wellicht meer delen waard zijn om te behouden.

Bouwhoogtes

Vooralsnog wordt uitgegaan van woontorens van maximaal 70 meter hoog. Dit staat in de massa- en volumestudie, een bijlage bij het gebiedskader. Deze studie is samen met de supervisor Centrum en vijf initiatiefnemers opgesteld. In de Verdichtingsvisie Binnenstad (2020) is opgenomen dat hoogbouw hier maximaal 105 meter hoog mag zijn. In de studie is rekening gehouden met de huidige marktontwikkelingen en de (financiële) haalbaarheid ervan. Omdat het de verwachting is dat de ontwikkeling van het Schellenskwartier langjarig is, blijft de maximale hoogte van 105 meter mogelijk voor dit gebied. Dit zorgt ervoor dat flexibel gereageerd kan worden op eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Vervolgproces

Na vaststelling van het gebiedskader door de gemeenteraad kunnen initiatiefnemers hun plannen uitwerken. De gemeente gebruikt het gebiedskader als toetsingsinstrument bij de beoordeling van de (individuele) plannen.

Het gebiedskader Schellenskwartier, samenspraakreacties en andere informatie is te bekijken op openeindhoven.nl/schellenskwartier.

Download de gratis app van Eindhoven24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug