13 maart 2023 - 09:22
Deel dit artikel:

CDA lanceert Innovatieprijs Water tijdens Groen Café op TUE

  • CDA lanceert Innovatieprijs Water tijdens Groen Café op TUE

Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en ook, op hetzelfde moment, voor het bestuur van de Waterschappen.

eindhoven24
  / advertorial

Het Waterschap zorgt voor voldoende, veilig en schoon water. Dat zijn haar kerntaken. En dat met oog voor de kosten voor inwoners en overheid. Want: Water is leven! Leven doen we met water!

Schaars water

Tot voor kort dachten we bij schaarste aan water aan Afrika. Maar meer en meer dringt het besef door dat water ook in Nederland schaars wordt. Vooral in de droge zomers merken we dat. Maar door de steeds maar dalende grondwaterspiegel wordt duidelijk dat er teveel wegvloeit en dat we al jaren meer gebruiken dan dat er wordt aangevuld vanuit regen en rivieren. En dus zijn de grootste uitdagingen voor het Waterschap en ons allemaal: meer water infiltreren en minder oppompen. Dat kunnen we alleen samen. Waterschappen, gemeenten en agrarische sector door aanpassing van stuwen die het waterpeil beïnvloeden, de landinrichting en de loop van beken (vasthouden). Industrie, inwoners en agrarische sector door Slimmer met water om te gaan en meer te infiltreren (terugbrengen in de grond).

Drinkwater is belangrijk

Omdat zeventig procent van opgepompte water drinkwater is (bron: waterbeheerprogramma 2022-2027 Waterschap De Dommel) draagt zuiniger zijn met drinkwater echt bij aan herstel van het grondwaterpeil.

Steeds meer wordt duidelijk dat ook (drinkwater) onttrekkingen uit diepere lagen, via de beïnvloeding van kwelstromen, van grote invloed is op de aanvoer van kalkrijk voedselarm water in droge natuurgebieden zoals de Kampina en de Loonse en Drunense Duinen. Verlaging van het peil in de diepe zgn. watervoerende pakketten is zo langdurig mee van invloed is op verzuring van natuurgebieden.

Omdat drinkwater er toe doet is het goed ons er van bewust te zijn dat één derde van het in huis gebruikte water via het toilet wegspoelt en 30% via douche en bad. Veel wordt nagedacht over hoe dit te beperken en veel is al gedaan met zuinige toiletten en zuinige water besparende douchekoppen, maar het kan altijd beter.

CDA-Innovatieprijs Water

Ook in Nederland hebben we behoefte aan innovaties om watergebruik te kunnen beperken én meer water vast te houden. Dit om nu en in de toekomst de waterschapsbelasting beheersbaar te houden Daar hebben we elkaar bij nodig. Dat moeten we samen doen. Brabant is bij uitstek een plaats van samen innoveren en in hier in het hart van Brainport Eindhoven op de TUE helemaal. Vandaar dat het CDA bij gelegenheid van het Groen Café op donderdag 2 maart op de TUE de CDA-Innovatieprijs Water lanceerde. Deze eerste keer voor de TUE student of inwoner van Waterschap De Dommel die het beste concrete en praktische, maar wel originele idee heeft voor besparing van leidingwatergebruik in woningen. Voor deze eerste keer wordt vanuit de CDA-kandidaten voor Waterschap De Dommel, op persoonlijke titel, een prijs 1.000 euro beschikbaar gesteld. Deze wordt uitgekeerd aan diegene(n) die met het meest praktische idee komen. De jury zal bestaan uit deskundigen uit het waterveld waarbij nu al gemeld kan worden dat Anouk van der Pol (Embassy of Water) en Fides Lapiere (Design Academy) daarin zitting zullen nemen. Voor aanmelding en meer informatie wordt verwezen naar cda.nl/de-dommel/actueel/nieuws. De uiterste datum van indiening is 30 april. Hopelijk is het idee/zijn de ideeën zo concreet en innovatief dat de uitwerking van één of meer daarvan een plaats kan krijgen op de Dutch Design Week 2023 in oktober.

Over een vervolg voor deze prijs in de komende jaren wordt nog nagedacht. Want water (be)sparen doen we samen en blijft belangrijk. Ieder op zijn eigen manier. Alleen samen krijgen we ‘het peil omhoog’!

Rondom huis

Wanneer huizen worden gebouwd geldt het principe van hydrologisch neutraal ontwikkelen. Dat principe houdt in dat er evenveel regenwater blijft infiltreren in de bodem als wanneer er geen bebouwing zou staan. Ofwel dat regenwater wordt geïnfiltreerd. Echter in dat nieuwe huis wordt veel leidingwater gebruikt dat elders als grondwater wordt onttrokken. En er gaat afvalwater de woning uit, het riool in. Dat afvalwater is soms licht vervuild, zoals bij de douche, en soms zwaarder zoals bij de toilet. Ook een hydrologisch neutraal gebouwd huis kan daardoor een forse water-voetafdruk hebben. Uitdaging in de prijsvraag is die voetafdruk te verkleinen. Inzendingen scoren daarnaast een plus als er een combi is met energiebesparing, beperkt gebruik van grondstoffen of een groenere omgeving van het huis. Waarom die groenere omgeving? Bij een zomerse hittegolf wordt het in een stad met veel stenen en weinig bomen of andere planten erg warm. Kortom de uitdaging voor de Brainport(ers): voet aan de bal bij water. Mobiliseren van inventiviteit en creativiteit rondom ‘water’!

Alle innovaties voor woningen met een kleinere water-voetafdruk zijn welkom. Voor meer informatie ga naar de website van CDA De Dommel of neem via de site persoonlijk contact met ons op. Ga stemmen woensdag 15 maart en doe mee.

Download de gratis app van Eindhoven24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug