18 september 2022 - 10:48
Deel dit artikel:

2,5 miljoen euro voor herontwikkeling van voormalig KPN-gebouw in Eindhoven

  • 2,5 miljoen euro voor herontwikkeling van voormalig KPN-gebouw in Eindhoven

Het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) heeft Microtuin een financiering van 2,5 miljoen euro toegekend voor de herontwikkeling van het voormalige KPN-gebouw aan de Prof. Dr. Dorgelolaan in Eindhoven.

eindhoven24
  / De Redactie
  • Beeld - Gemeente Eindhoven

Microtuin is een samenwerking tussen Microlab (Eindhoven) en De Stadstuin (Utrecht) die, voor in ieder geval een periode van 10 jaar, het gebouw geschikt maken voor partijen die op zoek zijn naar (flexibele) werklocaties. Het gebouw staat midden in de gebiedsontwikkeling Knoop XL. Microtuin gaat daarbij een bijdrage leveren aan de branding van het gebied.

Het voormalige KPN-gebouw is een markant gebouw van ruim 23.000 m2 dat al enige tijd leeg staat. Door middel van placemaking moet het de komende jaren een plek worden waar onder meer bewoners van omliggende wijken terechtkunnen voor opleidingen, huiskamerontmoetingen en leerprocessen. En waarin de volgende functies onderdak kunnen vinden:

  • opleidingsinstituten
  • kantoren
  • creatieve bedrijvigheid
  • initiatieven en werkruimte voor technische creatieven
  • maatschappelijke initiatieven
  • culturele activiteiten
  • groene initiatieven
  • info- / exporuimte

Wethouder Stijn Steenbakkers (KnoopXL en Spoorzone) is blij dat het voormalige KPN-gebouw de komende jaren voor meer reuring gaat zorgen in het gebied. “We gaan de komende 20 tot 25 jaar aan de slag met de gebiedsontwikkeling KnoopXL. De stationsomgeving is hier een belangrijk onderdeel van. Dit stenige en grijze gebied willen we een impuls geven en tal van functies eraan toevoegen, waaronder duizenden woningen en voorzieningen voor verschillende doelgroepen. Een prachtige wijk om te wonen, werken, ontmoeten en recreëren. De weg daar naartoe is lang en vergt aanjaagfuncties en activiteiten die ook ‘tijdens de verbouwing’ al voor verbetering zorgen. Het initiatief van NS en Microtuin is hier een mooi voorbeeld van. Met deze vorm van placemaking en -testing ontstaat er voor de komende jaren al een plek die zorgt voor meer levendigheid in de stationsomgeving en die ontmoeting stimuleert."

Ook Rik Visser van Microlab is verheugd: “Als ecosysteembouwers zijn De Stadstuin en wij superenthousiast om op deze geweldige plek een platform te bieden waar honderden bedrijven, onderwijsinstellingen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties op kunnen bouwen. Maar dat kunnen we niet alleen. Het vertrouwen van NS Vastgoed, de inspanning van de ruimtelijke en horecateams van gemeente Eindhoven en de financiële steun van het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties maken de ambitieuze visie mede mogelijk."

Het ROW is een initiatief van Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Doel van de regeling is stimulering van het creëren van werklocaties op bestaande bedrijventerreinen. Het ROW heeft ingestemd met het toevoegen van deze locatie aan de regeling. Het voormalige KPN-gebouw grenst aan het TU/e Science Park, wat is opgenomen op de lijst van bedrijfslocaties behorende bij de subsidieverordening. De locatie verbindt het TU/e Science Park met het gebied KnoopXL.

Microtuin heeft de ambitie om te komen tot een ontwikkeling die past binnen het doel van het ROW: een concept met werklocaties gericht op de doelgroep die het ROW wenst te faciliteren en waarin techniek, kennis en design samenkomen. De deelnemers in het ROW-fonds zijn de 9 deelnemende gemeenten én provincie Brabant. Microtuin is de tweede financiering van dit fonds. De herontwikkeling van een bestaand gebouw dat op deze plek ruimte biedt aan ondernemers om op een innovatieve manier met elkaar te kunnen samenwerken past prima binnen de doelstellingen van het ROW.

Download de gratis app van Eindhoven24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug