10 januari 2022 - 17:50
Deel dit artikel:

Dit is waarom gemeenteraadsverkiezingen belangrijk zijn

  • Dit is waarom gemeenteraadsverkiezingen belangrijk zijn

Bij de gemeenteraadsverkiezingen kies je de leden van de gemeenteraad. Hierdoor kun je invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen gemeente Eindhoven worden gemaakt. De kandidaten met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad.

eindhoven24
  / De Redactie
  • Beeld - Evert Meijs

En die gemeenteraadsverkiezingen zijn dichterbij dan je denkt. Over iets meer dan twee maanden is het zover. Op 16 maart 2022 mogen we namelijk allemaal weer naar de stembus om onze stem uit te brengen op een lokale politieke partij.

We werpen eerst even een blik op de samenstelling van de gemeenteraad van Eindhoven op dit moment. Zij nemen belangrijke beslissingen over wat er in onze woonplaats gebeurt.

Invloed gemeenteraad op de besluiten van de gemeente

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raadsleden bepalen het beleid van de gemeente op de belangrijkste punten. Bijvoorbeeld onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen. Andere taken van de raadsleden zijn:

  • controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert;
  • de begroting maken en het financiële jaarverslag van de gemeente controleren;
  • contact houden met inwoners van de gemeente.

Kaders stellen

Het college van B&W vormt het dagelijks bestuur en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid zoals dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De gemeenteraad bepaalt daarbij onder andere hoeveel geld het college mag uitgeven. Dat doet de raad bij het vaststellen van de begroting.

Controleren

De gemeenteraad controleert of het college uitvoert wat hij heeft vastgelegd in het beleid. De raad kijkt ook of het college niet te veel geld uitgeeft bij die uitvoering. De raad heeft hiervoor een aantal wettelijke instrumenten. De gemeenteraad controleert bijvoorbeeld bij het vaststellen van de jaarrekening of vastgestelde doelen zijn bereikt binnen het beschikbare budget. Maar een raadslid kan ook tussentijds vragen stellen aan het college om uitleg te geven over de manier waarop het beleid wordt uitgevoerd of aan de raad een voorstel doen om een onderzoek uit te voeren.

De gemeenteraad benoemt ook een onafhankelijke Rekenkamercommissie die onderzoek verricht ter ondersteuning van deze controlerende rol.

Het volk vertegenwoordigen

Een belangrijke rol van ieder raadslid is de volksvertegenwoordigende rol. Het raadslid is immers gekozen door de inwoners. De gemeentewet zegt hierover dat: “De raad de gehele bevolking van de gemeente vertegenwoordigt”. Dat wil zeggen dat een raadslid niet alleen het deel van de bevolking vertegenwoordigt dat op hem – of zijn partij – heeft gestemd. Als inwoner is het mogelijk om het gesprek aan te gaan met een of meer raadsleden over zaken die u van belang vindt voor het algemeen belang van de inwoners van Eindhoven. Raadsleden vinden het zelf ook belangrijk om contact te houden met de inwoners die zij vertegenwoordigen. Sommigen houden zelfs een weblog bij. Aan het begin van de bestuursperiode is er een raadsprogramma vastgesteld.

Zetelverdeling gemeenteraad na verkiezingen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen stem je op kandidaten van de politieke partijen. Hoe meer stemmen op de kandidaten van een partij zijn uitgebracht, hoe meer zetels een partij krijgt. Elke zetel is een plek in de gemeenteraad van de gemeente.

Het gemeentelijk centraal stembureau verdeelt de zetels en restzetels over de partijen. Dit gebeurt op basis van de uitgebrachte stemmen. Na de verdeling van zetels over de partijen, stelt het centraal stembureau vast welke kandidaten zijn gekozen. Hoe de zetelverdeling over de gemeenteraadskandidaten gebeurt, kun je lezen op de website van de Kiesraad.

Invloed op jouw omgeving

Dus, hopelijk begrijp je nu wat beter waarom het zo belangrijk is om te gaan stemmen. Het kan namelijk direct invloed hebben op jouw leefomgeving. Landelijk merken we namelijk altijd dat de opkomst lager ligt bij de gemeenteraadsverkiezingen dan bij bijvoorbeeld de Tweede Kamer-verkiezingen. 16 maart 2022 is het zover, omcirkel het in je agenda. Dan mag je je stem uit gaan brengen.

Download de gratis app van Eindhoven24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug