21 oktober 2023 - 07:14
Deel dit artikel:

Snelheidsverlaging binnen de bebouwde kom

  • Snelheidsverlaging binnen de bebouwde kom

Gemeente Eindhoven gaat extra veiligheidsmaatregelen treffen voor kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers. Daarom wordt de snelheidslimiet van 50 km naar 30 km/uur verlaagd. Dat meldt de lokale overheid op de eigen website (Eindhoven.nl) en de social media kanalen.

Ruimte

eindhoven24
  / De Redactie

De toelichting luidt: "Dit doen we op een aantal wegen waar fietsers en gemotoriseerd verkeer gebruik maken van dezelfde rijbaan. Op deze wegen is dus geen gescheiden fietspad aanwezig. Met deze snelheidsverlaging willen we de kans op ongevallen verminderen. Want hoe lager de snelheid, hoe korter de remweg. Zo is er minder kans op ongevallen en minder impact bij een ongeval. Ook biedt de snelheidsverlaging meer ruimte voor bijvoorbeeld groen, lopen, fietsen en leefbaarheid."

Motie

De motie uit 2020 is eerder overgenomen door de gemeenteraad van Eindhoven en heeft een belangrijke plek in het bestuursakkoord 2022-2026 gekregen. In oktober 2020 nam de Tweede Kamer de 'Motie 30 tenzij...' aan. De belangrijkste conclusie is dat de mogelijkheden voor verlaging van de snelheid op korte termijn beperkt blijven. Een belangrijke reden hiervoor is dat voor een groot aantal trajecten een herinrichting nodig is om een weginrichting te realiseren die past bij de maximumsnelheid van 30 km/uur. Een passende inrichting, heeft onder andere impact op het gebruik van openbaar vervoer en de hulpdiensten. Ook heeft een nieuwe weginrichting invloed op bijvoorbeeld verduurzaming en de verdichtingsopgave van de stad.

Meer informatie is te vinden op www.eindhoven.nl/motie30

Download de gratis app van Eindhoven24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug